Harri Vesanen

Free­lancer-valo­ku­vaa­ja

Valo­ku­vaus­har­ras­tuk­se­ni alkoi toden teol­la ostet­tua­ni ensim­mäi­sen digi­taa­li­sen jär­jes­tel­mä­ka­me­ran. Aloi­tin luon­to­koh­tei­den kuvauk­sel­la, mut­ta aika nopeas­ti aloin kuva­ta muu­ta­kin ja lopul­ta huo­ma­sin kuvien aihei­den vaih­tu­neen lähes täy­sin. Kame­ras­ta oli tul­lut työ­ka­lu ja mat­ka­ka­ve­ri, joka kuu­lui vakio­va­rus­tei­siin min­ne sit­ten meninkin.

Olen otta­nut kuvia moniin eri­tyyp­pi­siin käyttötarkoituksiin:

  • Mai­nos­ku­via leh­tiin ja internet-sivuille
  • hen­ki­lö­ku­via leh­ti­kir­joi­tuk­siin ja verkkosivuille
  • muo­to­ku­via (lap­si- ja hääkuvat)
  • tuo­te­ku­via internet-sivuille
sekä kuvan­nut juh­lia kuten syn­ty­mä­päi­viä, val­mis­tu­jai­sia ja häitä.

Sekä kuvan­nut juh­lia kuten syn­ty­mä­päi­viä, val­mis­tu­jai­sia ja häitä.

Lisäk­si olen myös kuvan­nut ja edi­toi­nut joitakin:

  • yri­ty­se­sit­te­ly­vi­deoi­ta
  • musiik­ki­vi­deoi­ta
mai­nos­ku­via leh­tiin ja internet-sivuille
hen­ki­lö­ku­via leh­ti­kir­joi­tuk­siin ja verkkosivuille
muo­to­ku­via (lap­si- ja hääkuvat)
tuo­te­ku­via internet-sivuille
yri­ty­se­sit­te­ly­vi­deoi­ta
musiik­ki­vi­deoi­ta