Etusivu


Tervetuloa verkkosivuilleni!

Olen kes­ki-suo­ma­lai­nen free­lancer web-suun­nit­te­li­ja, koo­da­ri ja valo­ku­vaa­ja. Teen WordPress ‑verk­ko­si­vu­ja yri­tyk­sil­le, yhdis­tyk­sil­le ja seu­roil­le. Työ­ko­ke­mus­ta koti­si­vu­jen teke­mi­ses­tä minul­la on 14 vuo­den ajal­ta. Nii­den aika­na olen ollut yrit­tä­jä­nä, työn­te­ki­jä­nä mai­nos­toi­mis­tos­sa sekä free­lance­ri­na. Vii­me vuo­si­na olen kes­kit­ty­nyt pää­asias­sa WordPress verk­ko­si­vu­jen ja verk­ko­kaup­po­jen (Woocom­merce) toteut­ta­mi­seen asiak­kai­den olles­sa lähin­nä mai­nos­toi­mis­to­ja. Port­fo­lio ‑sivul­le olen lis­tan­nut osan töis­tä­ni – ota het­ki aikaa ja tutus­tu töihini.

Osaa­mis­ta löy­tyy mm. seu­raa­vis­ta asiois­ta ja tekniikoista:

 • WordPress ‑jul­kai­su­jär­jes­tel­mä
 • Woocom­merce verk­ko­kaup­pa (WordPress-lisä­osa)
 • Advanced Cus­tom Fields (ACF)
 • Omien WordPress tee­mo­jen kehi­tys (Undersco­res)
 • WP-CLI
 • PHP
 • Javasc­ript
 • XHTML, HTML
 • SCSS, CSS

Työ­ko­ke­mus alalta:

 • Sivu­toi­mi työn ohes­sa (apu­toi­mi­ni­mi) 2/2006 — 10/2011
 • Verk­ko­veis­tä­mö 11/2011 — 10/2014
 • Free­lancer 10/2014 — 6/2015
 • Free­lancer (Idea­vuo Oy) 7/2015 — 9/2016
 • Idea­vuo Oy 9/2016 — 10/2017
 • Rotia PRKL Oy 11/2017 — 1/2019
 • WP-paja 9/2019 -