Valokuvauspalvelut

Va­lo­ku­vaus­har­ras­tuk­se­ni al­koi to­den teol­la kun os­tin en­sim­mäi­sen di­gi­taa­li­sen jär­jes­tel­mä­ka­me­ran. Aloi­tin luon­to­koh­tei­den ku­vauk­sel­la, mut­ta ai­ka no­peas­ti aloin ku­va­ta muu­ta­kin ja lo­pul­ta huo­ma­sin ku­vien ai­hei­den vaih­tu­neen lä­hes täy­sin. Ka­me­ras­ta oli tul­lut työ­ka­lu ja mat­ka­ka­ve­ri, jo­ka kuu­lui va­kio­va­rus­tei­siin min­ne sit­ten meninkin.

Monipuoliset valokuvauspalvelut Keski-Suomen alueella tai koko Suomessa. 

Valokuvat verkkosivuille ja yrityksesi markkinointiin

Tar­vit­set­ko yri­tyk­sel­le­si laa­duk­kaat ku­vat mai­nos- ja markkinointitarkoituksiin? 

Tar­joan yri­tyk­sel­le­si mo­ni­puo­li­set valokuvauspalvelut:

  • tuo­te­ku­vat
  • yri­tys­ku­vat
  • hen­ki­lös­tö­ku­vat
  • Ku­vat verkkosivuille

Kat­so ot­ta­mia­ni net­ti­si­vu­ku­via: hormel.fi, aurinkoisetaskeleet.fi, finadmin.fi

Kaupallinen kuvaus

Leh­ti­ku­vat asia­kas­leh­tiin, yri­tys­ten si­säi­siin jul­kai­sui­hin tai verk­ko­leh­tiin. Ota yh­teyt­tä kun tar­vit­set valokuvaajaa.

Hää- ja juhlakuvaukset

Häät, hau­ta­jai­set vai val­mis­tu­jai­set? Ikuis­tan juh­la­si laa­duk­kaik­si kuviksi.

Port­fo­lio: hää­ku­vat, lak­kiais­ku­vat

Potretit

Ta­sok­kaat pot­re­tit työ­ha­ke­muk­siin, leh­ti­jut­tui­hin tai mui­hin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Teen ku­vauk­sia Kes­ki-Suo­men ja Ete­lä-Sa­von alu­eel­la. Ja on­nis­tuu ku­vauk­set muu­al­la­kin kun hin­nas­ta sovitaan. 

Lisäksi olen myös kuvannut ja editoinut joitakin yritysesittelyvideoita ja musiikkivideoita.

Maa­läm­pö­kai­von po­raus­vi­deo Poh­jan­maan Ener­gia­po­rauk­sel­le. 2013.
Reis­su­mies ja kis­sa ‑musiik­ki­vi­deo omal­le bän­dil­le. 2016.
Jou­lu tip­pui ovel­le ‑musiik­ki­vi­deo. Vi­deo jul­kais­tu jou­lu­kuus­sa 2021.
A. Re­po­nen Oy — Tark­ko­ja te­räs­ra­ken­tei­ta ja kom­po­nent­te­ja. Esit­te­ly­vi­deo ali­han­kin­ta­mes­suil­le 2015.