Harri Vesanen

Olen free­lancer web-ke­hit­tä­jä, va­lo­ku­vaa­ja ja me­dia-alan am­mat­ti­lai­nen. Pyö­ri­tän osa-ai­kai­ses­ti pien­tä, pis­kuis­ta yh­den mie­hen di­gi­toi­mis­toa Kan­gas­nie­mel­lä Ete­lä-sa­vos­sa. Va­paa-ai­ka­ni ku­luu har­ras­te­li­ja maa­jus­sin tou­huis­sa, trak­to­rin kun­nos­tuk­ses­sa ja musiikkitouhuissa.

Koulutus:

 • Me­dia-alan Am­mat­ti­tut­kin­to, 2021, Gradia
 • Tie­to­jen­kä­sit­te­lyn pe­rus­tut­kin­to (Da­ta­no­mi), 2007, Huit­tis­ten am­mat­ti- ja yrittäjäopisto 

WordPress-taidot:

 • Ad­vanced Cus­tom Fields (ACF)
 • WordPress-tee­mo­jen kehitys
 • Aucor star­ter,
 • Gu­ten­berg loh­kot, WP-CLI

Ohjelmointikielet:

 • PHP, XHTML, HTML
 • SCSS, CSS
 • Ja­vasc­ript
 • Boot­strap

Työkokemus alalta:

 • Si­vu­toi­mi työn ohes­sa (apu­toi­mi­ni­mi) 2/2006 — 10/2011
 • Verk­ko­veis­tä­mö 11/2011 — 10/2014
 • Free­lancer 10/2014 — 6/2015
 • Free­lancer (Idea­vuo Oy) 7/2015 — 9/2016
 • Idea­vuo Oy 9/2016 — 10/2017
 • Ro­tia PRKL Oy 11/2017 — 1/2019
 • WP-pa­ja 9/2019 —
 • Näyt­tö­tut­kin­to­jen ar­vioin­te­ja, Gra­dia 2020 —

Osaamista ohjelmistoista:

 • WordPress ‑jul­kai­su­jär­jes­tel­mä
 • Woocom­merce ‑verk­ko­kaup­pa
 • Pho­tos­hop, Il­lustra­tor, In­De­sign, Lightroom
 • Fi­nal Cut, Lo­gic Pro
 • Gulp, Brow­ser­Sync
 • Li­nux ‑pal­ve­li­met

Muut harrastukset: