WordPress

WordPress on maa­il­man suo­si­tuin il­mai­nen avoi­men läh­de­koo­din si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä. Se so­vel­tuu port­fo­lion, blo­gin, ku­va­gal­le­rian, hen­ki­lö­koh­tais­ten net­ti­si­vu­jen, yri­tyk­sen ko­ti­si­vu­jen tai vaik­ka­pa verk­ko­kau­pan alustaksi.

Mikä on WordPress?

WordPress on avoi­meen läh­de­koo­diin pe­rus­tu­va si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä. WordPres­sil­lä voit to­teut­taa hen­ki­lö­koh­tai­set net­ti­si­vut, blo­gin, port­fo­lion, ku­va­gal­le­rian, yri­tyk­sen ko­ti­si­vut tai vaik­ka­pa verkkokaupan.

Miksi valita WordPress?

WordPress on in­ter­ne­tin suo­si­tuin si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä. Sen osuus maa­il­mal­la käy­tös­sä ole­vis­ta si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mis­tä on W3Techsin te­ke­män ver­tai­lun mu­kaan 65,2%, ja osuus kai­kis­ta maa­il­man in­ter­net-si­vuis­ta 42,2%. WordPress on il­mai­nen, hel­pos­ti opit­ta­va, ha­ku­ko­neys­tä­väl­li­nen ja tur­val­li­nen käyt­tää. Sen omi­nai­suuk­siin kuu­lu­vat sel­keä käyt­tö­liit­ty­mä, res­pon­sii­vi­suus ja mo­ni­käyt­töi­syys. WordPress-si­vus­toa voi kus­to­moi­da lo­put­to­mas­ti ja se on erit­täin suo­sit­tu alus­ta verk­ko­kau­pan toteuttamiselle.

Suo­ma­lai­set verk­ko­kaup­pi­aat käyt­tää Woocommercea. 

https://www.itewiki.fi/blog/2019/08/tutkimus-kaytetyimmat-verkkokauppa-alustat-ja-ohjelmistot-suomessa/
Tein Aurinkoisten Askeleiden verkkosivut ja otin nettisivujen kuvat.
Hormel Oy:n uudet verkkosivut
Jonad Adventures verkkokaupan toteutin WordPressillä ja Woocommercella.